This page was exported from De Professionele Dialoog [ https://www.hartgerwassink.nl ]
Export date: Sat Jan 25 18:24:58 2020 / +0100 GMT

>Positie


>Walter Dresscher (Aob) vindt dat het rapport-Dijsselbloem nieuwe argumenten biedt voor de verdere versterking van de positie van de leraar. Volgens hem krijgt dat het beste vorm door middel van een professioneel statuut, waarin de autonomie van leraren vastgelegd wordt en zij niet meer overgeleverd zullen zijn aan de grillen van directie, bestuur of overheid: "Leraren zijn zelf eigenaar van het onderwijsproces."
Hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat leraren zich evengoed vrij als verantwoordelijk voelen voor goed onderwijs? Want veel leraren willen wel die vrijheid, maar realiseren zich niet altijd dat ze dan ook aangesproken worden op de resultaten van datgene wat ze in vrijheid realiseren.
Net zo goed als dat de afgelopen tien jaar gebeurd is met directeuren en besturen. Aan die laatsten de uitdaging om het begrip verantwoordelijkheid gezamenlijk invulling te geven en de wij-zij kloof met leraren te overbruggen.
Post date: 2008-02-19 17:27:00
Post date GMT: 2008-02-19 15:27:00
Post modified date: 2008-02-19 17:27:00
Post modified date GMT: 2008-02-19 15:27:00
Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. HTML saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com