De Professionele Dialoog
https://www.hartgerwassink.nl/2008/02/positie/
Export date: Wed Jan 29 21:02:33 2020 / +0100 GMT

>Positie


>Walter Dresscher 1 (Aob) vindt 2 dat het rapport-Dijsselbloem 3 nieuwe argumenten biedt voor de verdere versterking van de positie van de leraar. Volgens hem krijgt dat het beste vorm door middel van een professioneel statuut, waarin de autonomie van leraren vastgelegd wordt en zij niet meer overgeleverd zullen zijn aan de grillen van directie, bestuur of overheid: "Leraren zijn zelf eigenaar van het onderwijsproces."
Hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat leraren zich evengoed vrij als verantwoordelijk voelen voor goed onderwijs? Want veel leraren willen wel die vrijheid, maar realiseren zich niet altijd dat ze dan ook aangesproken worden op de resultaten van datgene wat ze in vrijheid realiseren.
Net zo goed als dat de afgelopen tien jaar gebeurd is met directeuren en besturen. Aan die laatsten de uitdaging om het begrip verantwoordelijkheid gezamenlijk invulling te geven en de wij-zij kloof met leraren te overbruggen.
Links:
  1. http://walterd.web-log.nl/onderwijs/
  2. http://www.kennisnet.nl/nieuwsportal/bve/versterk_ de_positie_van_onderwijspersoneel_op_scholen.html
  3. http://www.regering.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberic hten/2008/februari/13/Eerste_reactie_op_rapport_Di jsselbloem
Post date: 2008-02-19 17:27:00
Post date GMT: 2008-02-19 15:27:00

Post modified date: 2008-02-19 17:27:00
Post modified date GMT: 2008-02-19 15:27:00

Export date: Wed Jan 29 21:02:33 2020 / +0100 GMT
This page was exported from De Professionele Dialoog [ https://www.hartgerwassink.nl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com