De Professionele Dialoog
https://www.hartgerwassink.nl/2009/01/oh-en-kunt-u-ook-die-risicojongeren-even-regelen/
Export date: Sun Aug 25 15:49:06 2019 / +0200 GMT

>Oh en kunt u ook die risicojongeren even regelen?


>Met respect voor Pieter Winsemius, toch zo'n beetje de enige VVD-er die in de jaren '80 al vond dat het milieuprobleem serieus genomen moest worden, met dit WRR-rapport 1 slaat hij de plank mis. Natuurlijk is het van groot belang dat er zo vroeg mogelijk wordt bijgestuurd als de maatschappelijke carrière van jongeren, risico- of niet, dreigt mis te lopen. Maar of scholen dan met ‘doorzettingsmacht 2' gedwongen moeten worden een minimaal aantal risicoleerlingen op te nemen?
Twee systeemkenmerken in het Nederlandse onderwijsstelsel werken sterk in het nadeel van dit plan. In de eerste plaats de vroege selectie naar schooltype 3. Ieder gymnasium kan door hoge eisen te stellen aan resultaten bepaalde leerlingen laten afstromen naar ‘gewoon' vwo. Net zoals een vwo dat kan doen naar de havo, enzovoort. Totdat leerlingen in het vmbo-bk met lwoo terechtkomen, daar houdt het doorschuiven op. Onder die scholen is nu al sprake van 4 scholen die vooral ‘doen' in risicoleerlingen. De facto bestaat het model van ‘plusscholen' dus al. Geef die scholen dan nu onmiddellijk meer geld, zou ik zeggen.
In de tweede plaats worden scholen nu ‘afgerekend' op resultaten: hoe meer leerlingen doorstromen naar een diploma met zo min mogelijk oponthoud, hoe beter de school het doet. Veel tijd besteden aan problemen van leerlingen, ze bijvoorbeeld een jaartje langer over hun opleiding laten doen om ze daarna kansrijker naar een vervolgopleiding te laten gaan, werkt in het nadeel van een school. Wil je werkelijk dat scholen (nog) meer werk maken van risicoleerlingen, dan zal het resultaat van die inspanning beter zichtbaar moeten worden gemaakt.
Links:
  1. http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=4652
  2. http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanwijzing
  3. http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9789037703399 .shtml
  4. http://www.onderwijsinspectie.nl/nl/home/naslag/Al le_publicaties/opbrengsten-van-het-vmbo-in-de-g4
Post date: 2009-01-26 21:14:00
Post date GMT: 2009-01-26 19:14:00

Post modified date: 2009-01-26 21:14:00
Post modified date GMT: 2009-01-26 19:14:00

Export date: Sun Aug 25 15:49:06 2019 / +0200 GMT
This page was exported from De Professionele Dialoog [ https://www.hartgerwassink.nl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com