>Faciliteiten

>Met inlezen ben ik voorlopig nog niet klaar, zolang ik nog zoveel interessante literatuur blijf tegenkomen. Vanochtend in de trein heb ik me verdiept in een nog te verschijnen artikel van collega Arnoud Evers (en wat collega’s), over de organisatiefactoren die de professionele ontwikkeling van docenten bevorderen. Evers was vooral geïnteresseerd of er verschillen waren tussen formele leeractiviteiten en informele leeractiviteiten.
Wat betreft organisatiefactoren maakt Evers onderscheid tussen structuur-factoren (te weten facilitering en voorzieningen); en sociaal-psychologische factoren (te weten steun van de leidinggevende, van de collega’s, en aandacht van de leidinggevende voor loopbaanontwikkeling).
In een steekproef onder 150 docenten van verschillende VO-scholen in Limburg vond Evers vooral een verband tussen de facilitering van docenten en de mate waarin zij zich professioneel ontwikkelden. Aan de ene kant is dat nogal een open deur. Het ligt voor de hand, dat als leraren geen tijd krijgen voor nascholing of deelname aan leernetwerken, zij zich ook niet kunnen ontwikkelen. Juist het kunnen vrijmaken van de tijd (die in principe iedere leraar in zijn of haar taakstelling beschikbaar heeft) is echter vaak het probleem. Eens te meer wordt hiermee bevestigd dat dit een van de belangrijkste aangrijpingspunten is om de professionele ontwikkeling van leraren te stimuleren.
Wat betreft formeel en informeel leren, vond Evers dat vooral de (sociale) steun van de leidinggevende van belang is om deel te nemen aan (informele)  leernetwerken. Omdat leernetwerken gezien worden als een van de krachtigste manieren voor leraren om zich te ontwikkelen, is dat een belangrijke vaststelling.
Het interessante is dat veel leidinggevenden zelf ook (of ‘wel’?) participeren in leernetwerken, of vaak na een gevolgde (formele) opleiding een intervisiegroep vormen. Zij zelf hebben ervaren hoe belangrijk een goed leernetwerk kan zijn voor hun eigen ontwikkeling. Hopelijk werkt dat door in de mogelijkheden en steun die ze voor die netwerken aan leraren geven.

         

Geef een reactie

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.