De Professionele Dialoog
https://www.hartgerwassink.nl/2010/11/prestatiebeloning-resultaten-uit-onderzoek/
Export date: Fri Oct 18 23:05:22 2019 / +0200 GMT

>Prestatiebeloning: resultaten uit onderzoek


>
==Update: in VO-Magazine van november 2010 1 een interview met collega Marjan Vermeulen 2 over haar onderzoek naar prestatiebeloning in het onderwijs==
 ==Update 2: In 2008 verscheen een boekje 'Stimulerend belonen in het voortgezet onderwijs 3' van Bart Wever==
==Update 3: Aanvulling met filmpje 4 van Dan Pink, en een overzicht van onderzoek 5 op zijn weblog==  
In het gekrakeel over de prestatiebeloning 6 in het onderwijs die de regering zou willen invoeren, leek het me zinvol eens wat relevant onderzoek op een rijtje te zetten. De resultaten daarvan zijn ontnuchterend waar het gaat om de impact die het kan hebben op de onderwijskwaliteit.
Onderzoek 7 van Harm van Vijfeijken laat zien dat er voor effectieve prestatiebeloning gezocht moet worden naar combinaties van individuele- en teamdoelstellingen. Als er alleen met individuele doelstellingen wordt gewerkt, is de kans op onderlinge concurrentie 8tussen leraren voor een goede beoordeling groot. Wie is er verantwoordelijk voor de goede eindexamenresultaten natuurkunde: de bovenbouwdocent natuurkunde, of de sectie wiskunde die in de onderbouw een stevige basis heeft gelegd? Je bent er dus niet met alleen vast te stellen wie de goede en slechte leraren zijn. Bovendien is alleen al het beoordelen van leraren voor veel scholen een hele kluif, laat staan dat er consequenties aan die beoordeling kunnen worden verbonden, zo laat het werk 9 van René van Drunen van CPS zien.
De benadering van een gecombineerde tem- en individuele doelen werd gekozen in New York voor een proef die in 2007 startte 10. Helaas moest na twee jaar geconstateerd worden dat het geen effect 11 had gehad op de testscores van de leerlingen. In Nederland doet Rotterdamse hoogleraar Robert Dur 12 onderzoek naar prestatiebeloning in de publieke sector. Hij betoogt 13 dat de afwezigheid van een stimulerend personeelsbeleid kan leiden een afnemende intrinsieke motivatie. Waar wel sprake is van stimulerend personeelsbeleid en inspirerend leiderschap, kan prestatiebeloning volgens hem wel degelijk een goed effect hebben. Onderbouwing hiervoor ontbreekt echter nog.
Individuele prestatiebeloning lijkt in ieder geval een te beperkt instrument; alleen in combinatie met groepsprestaties heeft het eventueel een functie. Bovendien blijkt uit ervaringen in New York 14 dat het erg lastig is individuele leraren te rangschikken aan de hand van hun prestaties. Hoogste prioriteit heeft daarom op dit moment het realiseren van de voorwaarden voor het trekken van consequenties uit beoordeling, namelijk een goed personeelsbeleid en een professionele cultuur.
Een interessante aanvulling hierop wordt gegeven door de Leidse hoogleraar Naomi Ellemers 15. Zij betoogt dat het individuele perspectief op prestatie te beperkt is. In haar onderzoek laat zij zien 16 dat medewerkers vooral gedreven worden door een collectief belang dat ze nastreven, niet alleen door individuele doelen, zoals een hoger salaris. En dit kan niet beter geĂ¯llustreerd worden dan door het bekende 'poetry slam'-gedicht van Taylor Mali.

Links:
 1. http://www.intranet.ou.nl/Docs/Expertise/RdMC/Arti kelen%202010/Artikel%20MarjanVermeulen.pdf
 2. http://www.ou.nl/eCache/DEF/1/99/757.html
 3. http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/stimule rend-belonen-in-het-onderwijs-druk-1/1001004006074 295/index.html
 4. http://onderwijsenmanagement.blogspot.com/2010/11/ prestatiebeloning-over-motivatie-en.html
 5. http://www.danpink.com/archives/2011/03/does-givin g-teachers-bonuses-improve-student-performance
 6. http://news.google.nl/news/search?pz=1&cf=all& amp;ned=nl_nl&hl=nl&q=prestatiebeloning
 7. http://www.narcis.info/publication/RecordID/oai:li brary.tue.nl:615612
 8. http://books.google.com/books?id=bwW0e-af7tAC& lpg=PA67&ots=OTGq3KLfGe&dq=Doel-%20en%20be loningsafhankelijkheid&hl=nl&pg=PA69#v=one page&q=Doel-%20en%20beloningsafhankelijkheid&a mp;f=false
 9. http://www.cps.nl/nl/Diensten/Publicaties/Publicat ies-Zoeken/Publicatie.html?pid=32302
 10. http://onderwijsenmanagement.blogspot.com/2007/10/ prestatieloon.html
 11. http://www.manhattan-institute.org/html/cr_56.htm
 12. http://people.few.eur.nl/dur/
 13. http://publishing.eur.nl/ir/repub/asset/17486/Orat ie%20Robert%20Dur.pdf
 14. http://www.nytimes.com/2010/12/27/nyregion/27teach ers.html?_r=1&emc=tnt&tntemail1=y
 15. http://www.fsw.leidenuniv.nl/psychologie/organisat ie/medewerkers/ellemers.html
 16. http://www.jstor.org/stable/20159054
Post date: 2010-11-11 12:43:00
Post date GMT: 2010-11-11 10:43:00

Post modified date: 2010-11-11 12:43:00
Post modified date GMT: 2010-11-11 10:43:00

Export date: Fri Oct 18 23:05:22 2019 / +0200 GMT
This page was exported from De Professionele Dialoog [ https://www.hartgerwassink.nl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com