De Professionele Dialoog
https://www.hartgerwassink.nl/2011/01/talent-van-leraren-ontwikkelen/
Export date: Thu Apr 2 8:00:45 2020 / +0200 GMT

>Talent van leraren ontwikkelen


>Mijn vorige bijdrage 1 was misschien wat te negatief, realiseerde ik me na het lezen van de uitgebreide en goede reactie 2 die ik daarop van Lenette Schuijt 3 kreeg. Er bleef wel iets knagen: er is iets dat scholen doet verschillen van bedrijven, waardoor dergelijke vergelijkingen niet te makkelijk gemaakt moeten worden.
En dat heeft iets te maken met, zoals ik in mijn reactie weer schreef, het aanname-, opleidings- en afscheidsbeleid van scholen.
Wat succesvolle bedrijven kenmerkt, is de niet aflatende zoektocht naar de allerbeste medewerkers 4--of naar manieren om die zelf op te leiden. Daar zijn ze bereid veel geld in te steken. En daar zit 'm nu net de kneep: heel goede medewerkers leiden in het bedrijfsleven tot betere producten tegen lagere kosten, dus meer winst. Zo verdient het bedrijf die opleidingen weer terug.
In het onderwijs leiden heel goede medewerkers op zijn hoogst tot nog beter presterende leerlingen--maar daar ziet de school zelf maar weinig voor terug. Zij worden alleen afgerekend op een minimumkwaliteit, en alles wat boven die basisnorm aan onderwijs aangeboden wordt, geschiedt, zou je kunnen zeggen, uit liefdadigheid van het schoolmanagement en de leraren. Het huidige financieringssysteem 5 én de huidige kwaliteitscriteria van de inspectie, leiden ertoe dat scholen erop gericht zijn tegen zo laag mogelijke kosten (en dat betekent vooral: lage lonen) zoveel mogelijk diploma's in zo kort mogelijke tijd uit te reiken.
Willen wij dat dat verandert, en dat scholen ook aan talentmanagement van leraren gaan doen, dan zullen we eerst eens beter met het onderwijs moeten gaan praten over wat we nou eigenlijk van ze verwachten--en ze op grond van die criteria dan ook gaan financieren.
Links:
  1. http://onderwijsenmanagement.blogspot.com/2011/01/ google-apple-en-andere-metaforen-die.html
  2. https://www.blogger.com/comment.g?blogID=847860842 4957940234&postID=5322314271475703457
  3. http://www.hetnieuweorganiseren.org/
  4. http://www.economist.com/node/17848429
  5. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/arc hief/article/detail/1009287/2010/07/15/Strenge-hog eschool-of-universiteit-is-dief-van-de-eigen-porte monnee.dhtml
Post date: 2011-01-15 22:19:00
Post date GMT: 2011-01-15 20:19:00

Post modified date: 2011-01-15 22:19:00
Post modified date GMT: 2011-01-15 20:19:00

Export date: Thu Apr 2 8:00:45 2020 / +0200 GMT
This page was exported from De Professionele Dialoog [ https://www.hartgerwassink.nl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com