De Professionele Dialoog
https://www.hartgerwassink.nl/2015/07/wat-ik-zoal-deed-de-afgelopen-tijd/
Export date: Fri Feb 28 18:12:25 2020 / +0100 GMT

Wat ik zoal deed de afgelopen tijd


Om te kunnen schrijven, is de structuur van vaste routines voor mij onmisbaar. En juist die routines ontbraken even de afgelopen maanden, vanwege wat veranderingen op het werkvlak. Ik heb mijn werkzaamheden op de Hogeschool Utrecht, voor het lectoraat Normatieve Professionalisering 1 afgerond (op één promotieproject na, dat ik nog blijf begeleiden). Mijn werk voor NIVOZ 2 breid ik uit naar drie dagen in de week. Daarnaast blijf ik zelfstandig advieswerk doen.
Dat betekent niet dat ik niet geschreven heb de afgelopen tijd. In dit blogbericht zet ik een paar stukjes en verwijzingen op een rij.

NIVOZ
Bij NIVOZ ben ik verantwoordelijk voor het NIVOZ-Forum, een van onze drie pijlers. Daar zijn we nu zo'n 1,5 jaar mee bezig. De reacties zijn goed, en voor komend schooljaar willen we het verder uitbouwen. In een combinatie van schrijven en publiceren van artikelen 3, het organiseren van bijeenkomsten en meedenken als denktank beogen we leraren en schoolleiders fundamentele onderbouwing en legitimering te geven voor het ontwikkelen van goede onderwijspraktijk.
De afgelopen maanden heb ik daar een paar beschouwingen geschreven. Een naar aanleiding van een studieochtend over het onderwijscurriculum (met Gert Biesta en Dick van der Wateren). En een paar zogenaamde Opinies 4, waarmee we bij NIVOZ wat scherper standpunt willen innemen over actuele thema's.

De Nieuwe Meso
De Nieuwe Meso 8 is inmiddels het tweede jaar bij de nieuwe uitgever ingegaan. Redactie en uitgever zijn erg tevreden over de samenwerking. Ook hier krijgen we goede reacties van lezers! We hopen dat die fijne respons nog omgezet gaat worden in een verhoging van het aantal abonnementen 9. Tip: als je de e-mail-nieuwsbrief krijgt, betekent dat nog niet dat je ook echt abonnee bent ;-) Het is niet duur 10, wij als redacteuren doen alles vrijwillig, onze uitgever rijdt niet in een Maserati, en we zijn wel het enige écht onafhankelijke vakblad voor leidinggevenden en bestuur in het onderwijs. Nou, als dat niet voldoende argumenten zijn… Misschien nog dat het ook een interessant blad is om te lezen?

We komen nu vier keer per jaar uit, iedere keer met een selectie artikelen over min of meer actuele kwesties, én een Focus-gedeelte waarin iedere keer een ander thema centraal staat. De afgelopen keren hebben we een special uitgebracht over ‘Wijsheid en leiderschap 11' en ‘Vakmanschap van leraren 12'. Hier het overzicht van alle uitgaven tot nu toe 13.

Zelf ben ik, na mijn serie columns ‘Ecologie van het onderwijs 14', aan een nieuwe serie begonnen: Leiders gezocht 15. Over leiders in het onderwijs, en het opleiden (en vormen) van leiders door het onderwijs.

probleem cartoon Pieter DNM

Rapport VO-raad
Aan het begin van dit jaar heb ik met Edith Hooge samengewerkt aan een rapport over collegiale bestuurlijke visitatie 16 in het VO. In het najaar begint er een pilot op basis van dit rapport. Ik denk dat dit een heel goede ontwikkeling is, om de kwaliteit van het onderwijsbestuur op een (nog) hoger niveau te brengen; het is me een eer daar een steentje aan te hebben bijgedragen.

Toezicht en Policy Governance
Het afgelopen jaar heb ik weer een aantal raden van toezicht begeleid bij het doen van een zelfevaluatie, of bij het herijken van de uitgangspunten voor hun werk als intern toezichthouder. Hierbij is het Policy Governance-systeem voor mij een belangrijke inspiratiebron. Ik schrijf daar te weinig over, vind ik zelf. Dat heeft deels te maken met de vertrouwelijkheid van de casussen waarover ik hoor als adviseur: die zet je niet zomaar op internet. Ik ga dat goedmaken, omdat ik met Helmie van Ravenstein bezig ben met de vertaling van een boek over Policy Governance 17. Werktitel: Aan de slag met Policy Governance. Hierover binnenkort meer!
In de tussentijd is misschien dit artikel in VTOI Nieuws 18 over de haken en ogen rond bezoldiging van intern toezichthouders in het onderwijs interessant om te lezen.

Boekhandel Roelants
En af en toe schrijf ik ook voor de website van Boekhandel Roelants 19 in Nijmegen. Een sympathieke boekhandel, die laat zien dat er nog genoeg mensen meerwaarde zien in een boekhandel waar je de boeken kunt aanraken, inzien en met een echt mens kunt bespreken, voor je ze koopt. Onlangs opende Roelants een derde vestiging, Books by Roelants 20, op de Nijmeegse universiteitscampus.
Hier mijn stukje over Leo Vroman 21.

Een voornemen is om wat structureler op dit weblog te laten weten waar ik mee bezig ben, en waar af en toe wat van me verschijnt. Maar je weet hoe dat gaat met voornemens… We zullen zien.
Links:
 1. http://www.onderzoek.hu.nl/Kenniscentra/Educatie/N ormatieve-Professionalisering.aspx
 2. http://www.nivoz.nl
 3. www.nivoz.nl/forum
 4. www.nivoz.nl/opinie
 5. http://nivoz.nl/artikelen/mindfulness-en-het-onder wijs-stand-van-zaken-en-toepassingsmogelijkheden/
 6. http://nivoz.nl/artikelen/het-curriculum-als-bron- en-richting/
 7. http://nivoz.nl/opinie/#3212
 8. http://www.denieuwemeso.nl
 9. http://www.denieuwemeso.nl/abonnement
 10. http://www.denieuwemeso.nl/abonnement
 11. https://www.professioneelbegeleiden.nl/wijsheid-en -leiderschap-volledige-uitgave-16-artikelen
 12. https://www.professioneelbegeleiden.nl/ontwikkelin g-van-het-vakmanschap-van-leraren-volledige-uitgav e-18-artikelen
 13. http://www.denieuwemeso.nl/archief
 14. https://www.professioneelbegeleiden.nl/s?keywords= %22ecologie%22+%22Hartger+Wassink%22&extrafiel d_1=-1&articleSearch=Zoeken&startSearch=
 15. https://www.professioneelbegeleiden.nl/leiders-gez ocht
 16. http://www.vo-academie.nl/nieuwsbrief/april-20151/ rappo
 17. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd- 0787987131.html
 18. http://www.hartgerwassink.nl/wp-content/uploads/20 15/07/Bezoldiging-VTOI-Nieuws-44-juni-2015-p-14-15 .pdf
 19. www.roelants.nl
 20. http://www.boekblad.nl/books-by-roelants-algemene- boekhandel-op-de.251612.lynkx
 21. https://www.roelants.nl/columns/item/hartger-wassi nk-over-hoe-mooi-alles-leo-vroman.html
Post date: 2015-07-13 08:50:25
Post date GMT: 2015-07-13 07:50:25

Post modified date: 2015-07-13 13:44:03
Post modified date GMT: 2015-07-13 12:44:03

Export date: Fri Feb 28 18:12:25 2020 / +0100 GMT
This page was exported from De Professionele Dialoog [ https://www.hartgerwassink.nl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com