This page was exported from De Professionele Dialoog [ https://www.hartgerwassink.nl ]
Export date: Mon Mar 30 7:47:38 2020 / +0200 GMT

Open brief aan Sander Dekker inzake schoolvakanties


Geachte heer Dekker,

U bent liberaal. Dat betekent: vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, zo min mogelijk inmenging van de overheid.

Uw droom is een liberaal onderwijsstelsel, waarin burgers zelf kunnen kiezen wat goed voor ze is. Zelf kunnen kiezen welke school het beste bij ze past. Waar leraren de ruimte hebben hun vak uit te oefenen. U heeft ze zelfs opgeroepen regels te negeren, als zij denken dat dat beter is voor hun leerlingen.Nu doet zich het probleem voor van de vaste schoolvakantie in mei. ‘Een ramp,' noemt u het. Een ramp zijn die vaste vakanties inderdaad, en niet alleen voor gezinnen die in mei twee weken weg willen, waar u de nadruk op legde.

De vaste vakanties zijn namelijk een ramp voor leerlingen in een zwakke thuissituatie, die na een lange vaste zomervakantie de helft van de lesstof alweer vergeten zijn, zodat ze met een nog grotere achterstand aan het nieuwe jaar beginnen. Ze zijn een ramp voor ouders, die hun vrije dagen zien opgaan aan de hand van het vakantierooster van de school, wat ieder afwijkend plan voor een reis of familiebezoek, al is het maar in een andere provincie in Nederland, bij voorbaat onmogelijk maakt.
Ze zijn een ramp voor leraren, die geen enkele keuzevrijheid hebben in de momenten waarop zij op vakantie willen. En tussen de vakanties door, zich een slag in de rondte werken om in de weinige werkbare weken die er in een schooljaar over blijven, hun leerlingen les te geven. Een ramp voor schoolbesturen, omdat gebouwen en apparatuur een kwart van het jaar ongebruikt blijven, en in de andere weken juist overbelast zijn.

De vaste vakanties zijn vooral een zegen voor de recreatieondernemers van de Recron, die, met de adviesweken van uw ministerie in de hand, hun prijzen in die weken lachend met tientallen procenten kunnen verhogen, omdat ze weten dat hun klanten toch geen keus hebben.

U beraadt zich nu op een verandering in de wetgeving op de vaste meivakantie. Ik wil een beroep doen op uw liberale hart. Geachte staatssecretaris, wees moedig, en laat álle vaste schoolvakanties los. Bevrijd leraren, ouders en leerlingen van deze staatsbemoeienis. Laat ze zelf hun eigen vakanties kiezen. Dat kunnen ze best. Dat bewijzen ze, zodra ze van school komen en gaan werken.

U bent bang dat de kwaliteit van het onderwijs eronder lijdt? Dat hoeft niet: daarvoor voelen de meeste leraren zich maar al te verantwoordelijk. Als teams zullen ze die kwaliteit weten te garanderen. Net zoals teams in de gezondheidszorg, bij de politie, en in de rechtspraak de kwaliteit van hun publieke diensten op niveau weten te houden. Zonder dat de overheid zich bemoeit met de vakanties in die sectoren.
Sterker, de kwaliteit van het onderwijs zal verbeteren. Leraren krijgen meer ruimte om zelf het onderwijs vorm te geven, dat bij hun leerlingen past. Het ziekteverzuim zal afnemen en beroep van leraar wordt aantrekkelijker, omdat ze minder last hebben van een rigide jaarstructuur. Ouders zullen meer betrokken worden bij de schoolloopbaan van hun kinderen, omdat ze meer ruimte hebben voor eigen keuzes. Ook leerlingen zullen met meer plezier naar school gaan, omdat het minder zal gaan lijken op de intensieve kinderhouderij waar het nu soms trekken van heeft.

Ouders, leraren, ja ook leerlingen zijn ménsen, die verantwoordelijkheid kunnen dragen, en meer tevreden zijn als ze eigen keuzes kunnen maken. Die, net als u, ongelukkig worden van een bemoeizuchtige overheid. Dus geef ouders, leraren en leerlingen de vrijheid waar ze recht op hebben. Wijs ondertussen de huisjesparkeigenaren op de zegeningen van de vrije markt.

U krijgt er vertrouwen voor terug.

Ik wens u veel wijsheid.

Met vriendelijke groet,

Hartger Wassink

(ouder van 3 schoolgaande kinderen)
Post date: 2015-10-17 13:19:15
Post date GMT: 2015-10-17 11:19:15
Post modified date: 2016-12-29 21:18:54
Post modified date GMT: 2016-12-29 19:18:54
Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. HTML saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com