This page was exported from De Professionele Dialoog [ https://www.hartgerwassink.nl ]
Export date: Thu Apr 2 17:50:17 2020 / +0200 GMT

Onderwijs anders, maar hoe dan?
Een van mijn stellingen is, dat onderwijs voortdurend verandert. Dat komt omdat onderwijs onlosmakelijk verbonden is met de samenleving. Nieuwe leraren komen de school in met nieuwe ideeën en ervaringen. Nieuwe leerlingen komen, hun ouders krijg je er gratis bij, met telkens net iets andere verwachtingen van school. En ook ideeën hoe het anders kan. Nu verandert een school niet van de een op de andere dag, maar stapje voor stapje. Vergelijk scholen van nu maar eens met die van 10 of 20 jaar geleden. Veel lijkt hetzelfde, maar veel is er ook anders. En af en toe gaat verandering met een schok, waarin er naar een heel nieuw paradigma lijkt te worden gesprongen. Er is geen blauwdruk, geen beste manier om onderwijs vorm te geven die voor alle situaties geldig is. In de 'gouden driehoek' van ouders, leerlingen en leraren worden telkens nieuwe vormen bedacht, die passen bij die specifieke situatie. Dat is nooit af. Een andere stelling die ik heb, is dat in al die ontwikkelingen het wel van belang is te blijven nadenken wat je beoogt. Omdat je anders niet kunt beoordelen wat de waarde van het ene initiatief is vergeleken met het andere. Als je geen idee hebt waar je naartoe wilt, weet je nooit of je de goede afslag neemt. Daarom is het zo belangrijk onderbouwing te zoeken voor de keuzes die je maakt als team, om je onderwijs in te richten. Die onderbouwing lijkt nu vaak te missen: we doen de dingen in scholen nu vaak vooral omdat we ze altijd al zo doen. De serie Onderwijsvragen van Operation Education heeft dat mooi blootgelegd. Maar ook voor vernieuwingen is de onderbouwing niet altijd even stevig. In hoeveel scholen zijn niet de karren tablets en laptops de klas ingereden, zonder een goed idee over waar dat toe moest leiden? Gelukkig is er steeds meer besef dat die onderbouwing er wel moet zijn. Onderwijsvernieuwingen als Agora in Roermond of de Tienerschool in Gorinchem zijn ontstaan vanuit nieuwe wetenschappelijke inzichten over motivatie, leren en ontwikkelingen en de verbondenheid tussen onderwijs en maatschappelijke vraagstukken. Zo wordt er op heel veel plekken aan onderwijs gesleuteld en wordt hier ook steeds meer over geschreven. Al die ervaringen en beschouwingen kunnen we weer gebruiken als onderbouwing voor het verder verbeteren van onderwijs. Om een beetje orde te scheppen in wat er allemaal verschijnt aan beschouwingen en analyses van vernieuwing en verbetering van het onderwijs, heb ik een poging gedaan enkele belangrijke, recente publicaties bij elkaar te brengen op deze padlet. Het gaat me om publicaties (artikelen, boeken, films, etc) die zo concreet mogelijk laten zien hoe onderwijs óók kan. Het gaat me niet om het meest vernieuwende onderwijs, maar vooral om de vernieuwing in de bronnen, de onderbouwing voor keuzes die gemaakt worden om onderwijs op een bepaalde manier vorm te geven. Heel graag ontvang ik tips voor nieuwe bronnen. Die kun je aan me laten weten via een reactie op dit artikel, via Twitter, of door de tip zelf op de Padlet erbij te plaatsen. Ik ben vooral op zoek naar (recente) artikelen uit kranten en tijdschriften of weblogs, die concrete onderwijsvormen bespreken. Alvast heel hartelijk dank. Ga naar de Padlet

Gemaakt met Padlet
Post date: 2018-08-15 11:47:54
Post date GMT: 2018-08-15 09:47:54
Post modified date: 2018-08-15 12:12:37
Post modified date GMT: 2018-08-15 10:12:37
Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. HTML saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com