Leergang intern toezicht ‘De basis op orde’

Soepel samenspel tussen bestuur en intern toezicht is helaas niet vanzelfsprekend. De inzichten over ‘goed toezicht’ ontwikkelen zich snel, zeker in het onderwijs. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun invloed. Er wordt meer inhoudelijke betrokkenheid van een raad van toezicht verwacht. Des te belangrijker, om de rollen van bestuur en toezicht goed te scheiden, zodat er geen verwarring optreedt, maar het samenspel versterkt wordt. Die helderheid over rollen is de kern van deze cursus. Als dat fundament op orde is, zijn bestuur en toezicht beter in staat het lastige gesprek over de complexe maatschappelijke opdracht van de instelling te voeren.
De leergang start op 16 januari 2020.

Resultaat
Na afloop van deze leergang zijn deelnemers in staat vanuit heldere, begrijpelijke uitgangspunten, en met behulp van bruikbare instrumenten, de kwaliteit van het intern toezicht te verhogen. Zij doen dit in dialoog met hun bestuurder. Na afloop van de bijeenkomst beschikken de deelnemers over een eerste versie van een toezichtskader, dat door hun eigen raad van toezicht gebruikt kan worden.

Voor wie?
De leergang is gericht op toezichthouders, voor raden van toezicht die hun werkwijze opnieuw tegen het licht willen houden en actualiseren. Zowel startende als meer ervaren toezichthouders zijn welkom.
Het heeft de uitdrukkelijke voorkeur als 2 of 3 leden van een RvT aan de leergang deelnemen, samen met de bestuurder. Als de bestuurder niet mee kan doen aan de hele leergang, raden we dringend aan dat de bestuurder minimaal de tweede bijeenkomst aanwezig is.
De leergang staat daarnaast open voor individuele deelnemers met belangstelling voor het thema, ook ervaren toezichthouders en bestuurders.

Ankerpunten en focus tijdens bijeenkomsten
We werken vanuit de stevige, basale aspecten van het intern toezicht naar een integrale benadering van bestuur en toezicht, ingebed in de maatschappelijke context. Daarbij geldt: vastleggen wat vastgelegd moet worden, ruimte laten waar dat nodig en mogelijk is. Uitgangspunten zijn dialoog als communicatievorm, vertrouwen als basishouding, maatschappelijke gerichtheid als oriëntatie. 
We helpen deelnemers bij het ontwikkelen van handvatten voor het praktisch werk van het toezichthouden. Tegelijk besteden we aandacht aan de dynamiek tussen leden van de raad van toezicht en tussen raad van toezicht en bestuurder.

De gevolgde benadering in de leergang is geïnspireerd op de Policy Governance®-principes. De cursus is echter geen volledige Policy Governance-cursus. Wie daarvoor belangstelling heeft kan kijken op de website van Govern for Impact.

Programma
Vier bijeenkomsten tussen 16:00 en 20:30u, op een locatie centraal in het land. Tussen de bijeenkomsten door krijgen de deelnemers opdrachten om wat er besproken is voor de eigen situatie uit te werken. Voor zelfstudie en uitwerken van opdrachten moet minimaal 4 uur per bijeenkomst gerekend worden.


Cursusdata

  • 16 januari 2020
  • 13 februari 2020
  • 23 april 2020
  • 4 juni 2020

Docenten
De leergang wordt begeleid Hartger Wassink en Sam Terpstra.

Kosten
Deelname aan de leergang kost € 1.185,- voor de gehele leergang van vier bijeenkomsten, inclusief maaltijd en locatie. De cursus is vrijgesteld van BTW. Het is niet mogelijk om een of enkele bijeenkomsten bij te wonen.

Meer informatie
Download hier de complete informatiebrochure.
Voor meer informatie, stuur een e-mail aan Hartger Wassink.

Klik hier voor de algemene voorwaarden waaronder deze cursus wordt aangeboden.