GEANNULEERD – Discussiemiddag Policy Governance versus ‘strategisch partnerschap’ 13 april 2017

13-04-2017 15:00 - 18:00
Zijlstra Center, VU Amsterdam
Address: De Boelelaan 1091, 1081 HV Amsterdam, Nederland
Wegens ziekte kan onderstaande discussiemiddag helaas geen doorgang vinden. We zoeken naar een alternatieve datum voor een herkansing.

Op donderdagmiddag 13 april organiseer ik samen met prof. dr. Rienk Goodijk (Zijlstra Center, VU Amsterdam) een discussiemiddag over Policy Governance versus ‘strategisch partnerschap.’ Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen de benaderingen? Hoe belangrijk is het, om een consequente werkwijze te hanteren voor bestuur en toezicht? Zijn er universele uitgangspunten voor ‘goed bestuur en toezicht’ te omschrijven? Tijdens deze middag gaan we op zoek naar een antwoord op deze, en andere vragen.
PHOTO WWW.TONTOEMEN.COM

Bestuur en toezicht onder druk

Toezicht en bestuur van maatschappelijke staan onder druk. Er is een grote vraag naar houvast voor de paradoxen waar intern toezichthouders mee te maken hebben. Door schandalen en maatschappelijke ontwikkelingen wordt benadrukt hoe belangrijk het is een ‘moreel kompas’ te hanteren. Ook staan toezichthouders onder druk om er ‘dichter op te zitten.’ Maar hoe doe je dat, zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten? En waar zou het morele kompas van toezichthouders op gericht moeten zijn?
Vele auteurs hebben zich al over deze vragen gebogen hebben, en prof. dr. Rienk Goodijk is–zeker binnen Nederland–een van de meest invloedrijke stemmen.
In 2012 verscheen zijn boek Falend toezicht in semipublieke organisaties?, waarin hij niet alleen een grondige analyse van de problematiek geeft, maar ook een constructief voorstel doet voor samenhangende uitgangspunten van ‘goed toezicht.’ Ook in zijn oratie Van afvinken naar aanspreekbaarheid uit 2015 zijn de principes te lezen van wat hij ‘Strategisch partnerschap’ noemt.

Overeenkomsten en verschillen

Het concept ‘Strategisch partnerschap’ lijkt veel op Policy Governance, maar er zijn ook verschillen. Zo lijkt Policy Governance op het eerste gezicht wat modelmatiger, en minder flexibel toe te passen. Ook lijkt Policy Governance minder ruimte te bieden voor de dialoog, die zo door Goodijk zo cruciaal wordt geacht.
Aan de andere kant lijkt bij ‘strategisch partnerschap’ de relatie met de specifieke maatschappelijk omgeving (waar de waarden voor toezicht en bestuur aan ontleend worden) minder helder. Ook lijkt, ten opzichte van Policy Governance minder goed uitgewerkt wat het onderscheid in verantwoordelijkheid tussen toezichthouder en bestuurder is.

Deelname

Vanwege de beperkte zaalcapaciteit nodigen we voor deze bijeenkomst een beperkte groep bestuurders en toezichthouders uit. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, en toch belangstelling hebben, neem dan even contact met mij op.