Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over mijn dienstverlening. In dat geval wil ik u vragen direct contact met mij op te nemen, telefonisch, via e-mail of via het reactieformulier op de website. Zie de pagina met contactgegevens. Net als al mijn dienstverlening zal ik uw klacht vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen.

Ik streef ernaar een klacht binnen twee weken af te handelen. Als er meer tijd nodig is wordt in overleg met u als opdrachtgever een redelijke termijn afgesproken om de klacht af te handelen.

Als de klacht na deze behandeling volgens u als opdrachtgever niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) waar ik bij ben aangesloten (deze procedure loopt nog). Het oordeel van de tuchtcommissie van de Ooa is bindend voor u als opdrachtgever en mij als opdrachtnemer. Over dit oordeel wordt u schriftelijk in kennis gesteld.

Exacte informatie over deze procedure is nu nog niet beschikbaar, maar wordt aangevuld zodra deze beschikbaar is.