Boeken, rapporten en brochures

(Bijdragen aan) boeken en brochures

Wassink, H., & Stevens, L. (2018). Leiderschap in onderwijs: from value to action. In L. De Man & W. Steensels (Eds.), De directeur vandaag. Perspectieven in schoolleiderschap. Brussel: Politeia.

Wassink, H. (2018). ® zijn als leider. Neer: Uitgeverij Kloosterhof bv.

Wassink, H. (2017). Macht, gezag en de kracht van dialoog. In F. Hulsbos & S. van Langevelde (Eds.), Gespreid leiderschap in het onderwijs. Elkaar invloed gunnen voor vernieuwing. (pp. 60–73). Utrecht: Kessels en Smit Publishers.

Oliver, C. (2016) Aan de slag met Policy Governance. Naar integer en doelgericht toezicht en bestuur. Amsterdam: Mediawerf.

(Oorspronkelijk verschenen als Getting started with Policy Governance. San Francisco, Jossey-Bass, 2009). Vertaling: Hartger Wassink en Helmie van Ravestein)

Bruin, A., Wassink, H., & Bakker, C. (2016). Kiezen voor persoonsvorming. Identiteitsontwikkeling van leerling en school. Culemborg: Phronese.

Bakker, C., & Wassink, H. (2015). Leraren en het goede leren. Manifest lectoraat Normatieve Professionalisering Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Leren van Aruba

Wassink, H. (2013) Ruimte vinden binnen de kaders. In: Korenhof, M., de Kruif, Renée, & De Laat, Maarten, Leren van Aruba. Professionaliseren van leraren in netwerken. Heerlen: Open Universiteit/LOOK (pp. 198-205).

Download hier dit hoofdstuk

BMU_Website_home_10

Wassink, H. & Bakker, C. (2013) Het goede leren. Over normatieve professionalisering van leraren. In R. Kneyber & Evers, J.: Het alternatief. Weg met de afrekencultuur in het onderwijs! (pp. 223-236). Amsterdam: Boom

16395115-Meso-focus-Rijnlands-schoolleiderschap- (2)

Wassink, H. (2012). Policy Governance: Rijnlands denken American Style? In G. van Luin & Pit, K. (red.), Rijnlands schoolleiderschap. Naar meer verbinding en vertrouwen in vakmanschap. Een verkenning, pp. 43-56. Alphen a/d Rijn: Kluwer.

Download hier de tekst van dit hoofdstuk

Identiteit in beweging cover

Wassink, H. (2012). Identificerend leiderschap. In C. Bakker, Berg, B. van den, Broers, A., Fortuin-Van der Spek, C., Kalsky, M., Roemer, J. en Wassink, H. (red.), Identiteit in beweging. Essays en verhalen over schoolontwikkeling, pp. 70-75. Amersfoort: CPS Onderwijsontwikkeling en advies

Download hier het hoofdstuk Identificerend leiderschap.

cover Onze school is een verhaal

Van den Berg, B., Fortuin-van der Spek, C., Van der Harst, A. en Wassink, H. (2011). Onze school is een verhaal. Identiteit als kwaliteit. Amersfoort: CPS Onderwijsontwikkeling en advies.

Download hier hoofdstuk 2: Leren en leven met hart en ziel.

Intern toezicht op onderwijsbestuur omslag

Van Dijck, H. en Wassink, H. (2010). Intern toezicht op onderwijsbestuur. Synergie in samenwerking tussen bestuur en toezichthouder. Alpen aan den Rijn: Kluwer.

Niet langer leverbaar, download hier de pdf.

Cover Dit is wat mij drijft

Galenkamp, H. en Wassink, H. (2009). Dit is wat mij drijft. Over leidinggeven aan onderwijs. Amersfoort: CPS Onderwijsontwikkeling en advies

Wassink, H., Van den Berg, B., Fortuin-van der Spek, C. en Van der Harst, A. (2009). Dialogica. Brede identiteitsontwikkeling als bron voor verbondenheid, diversiteit en kwaliteit. Amersfoort: CPS Onderwijsontwikkeling en advies.

Rapporten

Skills-platform. 2016. Skills voor de toekomst: een onderzoeksagenda. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). (Meegewerkt aan hoofdstuk 5 – Persoonsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling, pp. 39-44)

Hooge, E.H., Wassink,H. (2015). Leren van besturen. Collegiale bestuurlijke visitatie in het voortgezet onderwijs, een verkenning naar condities en aanpak. Tilburg/Nijmegen: TIAS (Universiteit van Tilburg)/de Professionele Dialoog

Hulsbos, F., Andersen, I., Kessels, J. & Wassink, H. (2012). Professionele ruimte en gespreid leiderschap. Heerlen: Open Universiteit/LOOK

Janssen, S., Goes-Daniëls, M., & Wassink, H. (2012). Een vliegende start: hoe hou je die vast? Aan de start van teamontwikkeling bij de Dutch Health Tech Academy. Heerlen: Open Universiteit/LOOK.

Beers, R., Berkers, R., Kreijns, K., & Wassink, H. (2012). Digitaal leren moet je leren. ICT-ontwikkeling in teams op SG Were Di. Heerlen: Open Universiteit/LOOK

I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen (Eds.), Professionalisering van leraren op de werkplek. Heerlen: Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit; hierin meegewerkt aan de hoofdstukken:

  • Diepstraten, I., Laat, M. de, & Wassink, H. (2011). Netwerken werkt?! In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen (Eds.), Professionalisering van leraren op de werkplek (pp. 113-122). Heerlen: Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit.
  • Vrieling, E., Bastiaens, T., Stijnen, S., & Wassink, H. (2011). Het bevorderen van zelfgestuurd leren van pabostudenten. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen (Eds.), Professionalisering van leraren op de werkplek (pp. 101-111). Heerlen: Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit.
  • Evers, A., Wassink, H., Kreijns, K., Heijden, B. van der, & Vermeulen, M. (2011). Het organiseren van informeel leren van leraren op de werkplek. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen (Eds.), Professionalisering van leraren op de werkplek (pp. 81-89). Heerlen: Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit.
  • Thurlings, M., Wassink, H., Bastiaens, T., Stijnen, S., & Vermeulen, M. (2011). Feedback als cruciale factor voor leerresultaat. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen (Eds.), Professionalisering van leraren op de werkplek (pp. 91-100). Heerlen: Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit.
  • Janssen, S., Wassink, H., Jansen, F., Bastiaens, T. J., & Stijnen, S. (2011). “Blijvend bekwaam”: professionele en teamontwikkeling verbonden. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen (Eds.), Professionalisering van leraren op de werkplek. Heerlen: Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit.

Kamminga, E., Wassink, H., Van der Vloed, F., Smolenaars, J., & Van Allemeersch, I. (2009). Een ongemakkelijke waarheid. De aanpak van grotestedenproblematiek op scholen voor voortgezet onderwijs. Amersfoort: CPS.

Faculteit ICA, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (2007). Passie is besmettelijk. Over inspirerend lesgeven. [10 portretten van hogeschooldocenten]

Wassink, H. (1996). De veranderende rol van het management van AOC’s. Wageningen Universiteit: Vakgroep Onderwijskunde.