Verklaring verwerking van gegevens en privacy

De Professionele Dialoog kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Professionele Dialoog, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Professionele Dialoog verstrekt. De Professionele Dialoog kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • De naam van de organisatie waar u werkt
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Persoonsgegevens
De Professionele Dialoog verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Bewaartermijn
De Professionele Dialoog bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
De Professionele Dialoog verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitestatistieken
Op de website van De Professionele Dialoog worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Professionele Dialoog gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via de contactpagina. De Professionele Dialoog zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
De Professionele Dialoog neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Professionele Dialoog maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Professionele Dialoog verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Professionele Dialoog via het contactformulier.