Aanpak

Ik werk voor verschillende doelgroepen in met name scholen voor VO en MBO. In mijn aanpak komen een aantal elementen terug:

  • Verhalen: ik werk graag vanuit persoonlijke verhalen van mensen. Deze geven een goede ingang op wat mensen drijft. Bovendien wordt hiermee de dagelijkse werkelijkheid aangedragen, waarover het gesprek vervolgens kan gaan. Tot slot zorgt het delen van verhalen ervoor, dat iedereen op een gelijkwaardige manier aan het gesprek deelneemt.
  • Dialoog: een goed verhaal vormt de start voor een dialoog. Een dialoog kenmerkt zich door het uitstellen van oordeel, het zoeken van begrip voor de ander, in plaats van het overtuigen van je eigen standpunt, en tot slot de afwezigheid van een vooropgestelde uitkomst. Een dialoog is ontwikkelingsgerichte communicatie.
  • Doelen en kaders: uit het Policy Governance-denken ontleen ik een bepaalde manier van formuleren van doelen (in termen van beoogde resultaten voor de doelgroep) en kaders (waarmee ruimte gecreëerd wordt, zonder een werkwijze voor te schrijven). Deze werkwijze werkt niet alleen voor besturen, waar Policy Governance ooit voor ontwikkeld is, maar voor vrijwel alle samenwerkingsverbanden van mensen. Deze werkwijze zorgt voor een optimale ruimte voor de professional, zonder de eindverantwoordelijkheid van de leidinggevende te veronachtzamen.
  • Verantwoording: niets zo belangrijk als het terugkomen op eerder gemaakte afspraken. Belangrijk is hierbij dat degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering, zelf ook initiatief heeft in het afleggen van verantwoording. Alleen dan ontstaat eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
  • Gespreid leiderschap: waar mensen in dialoog elkaar verantwoording afleggen over doelen en kaders, wordt initiatief en verantwoordelijkheid gedeeld en raakt het gespreid in de school. Dat is de beste garantie op een duurzaam resultaat voor leerlingen.

Zie ook pagina Doelgroepen

         

Geef een reactie

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.