Doelgroepen

Ik werk met de volgende doelgroepen, vooral in VO, maar ook in MBO, PO en hoger onderwijs.

  • Besturen en raden van toezicht

Met besturen en raden van toezicht begeleid ik reflectiesessies. Dat kunnen interne evaluaties zijn, of themabijeenkomsten om eens wat langer stil te staan bij inhoudelijke indicatoren voor bestuur en toezicht. Hierbij spelen kernwaarden vanuit de geschiedenis van de school, of de identiteit van de instelling, een belangrijke rol. Altijd komt ook de vraag aan de orde hoe deze kernwaarden vorm krijgen in de dagelijkse samenwerking met de bestuurder (vanuit de RvT gezien), of met de directie (vanuit het CvB of het bestuur gezien).

Deze bijeenkomsten zijn doorgaans avondsessies, maar kunnen ook een of twee dagen duren. Dit is afhankelijk van de gewenste diepgang, en de detaillering in de afspraken die gemaakt moeten worden. Bij langere bijeenkomsten zoek ik naar werkvormen waarin meerdere niveaus van de organisatie direct betrokken worden.

  • MT’s en directeuren

Voor MT’s en directeuren geef ik begeleiding bij het uitwerken en realiseren van (strategische) beleidsplannen. Net als bij cvb’s en rvt’s pendel ik heen en weer tussen kernwaarden (identiteit) van de instelling, lange termijn doelen, onderlinge samenwerking en dagelijkse kwaliteit in uitvoering.

Deze begeleiding krijgt vorm in studie- en reflectiedagen, maar ook in dagelijkse begeleiding op de instelling zelf. Plannen worden geconcretiseerd op verschillende niveaus, met direct betrokkenen besproken en geëvalueerd. Ik zoek hier altijd naar intern eigenaarschap, bijvoorbeeld door het aanstellen van een ‘interne projectcoach’.

Tot slot begeleid ik leernetwerken van ervaren leidinggevenden, die niet langer voldoende hebben aan regulier cursusaanbod. Zelfwerkzaamheid en eigenaarschap van het leerproces staat hier voorop. In deze netwerken bied ik een structuur, help ik bij uitwerken van thema’s en het organiseren van bijeenkomsten. Dit doe ik in sommige gevallen samen met partners, zoals dit aanbod voor najaar 2012.

  • Lerarenteams

Voor lerarenteams bied ik begeleiding bij onderlinge samenwerking, en het opstellen van teamplannen in relatie tot het schoolplan. Ik help bij het creëren van professionele ruimte in overleg met de leidinggevenden, en het verhelderen van prioriteiten en onderlinge taakverdeling.

  • Overig

Incidenteel werk ik met andere soorten organisaties: vrijwilligersorganisaties, verenigingen, non-profitorganisaties. Ook hier gaat het altijd over thema’s rond samenwerken, verhelderen van doelen vanuit kernwaarden en het creëren van professionele ruimte voor uitvoerende professionals.

         

Geef een reactie

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.